Vernieuwen van de publieke zaak

Het publiek domein is in beweging. Decentralisaties, bezuinigingsdruk en maatschappelijke initiatieven leveren hoofdbrekens op voor lokale overheden hoe zij kunnen sturen, organiseren en ontwikkelen in dit krachtenveld.

Ik versterk de samenwerking tussen lokale overheid, maatschappelijke instellingen en inwoners, zodat verspilling wordt tegengegaan en publieke waarden worden gemaximaliseerd. Dat doe ik door bestuur en management van publieke organisaties te helpen focus aan te brengen in hun samenwerking, aandacht te geven aan dat wat werkelijk van waarde is en talent maximaal te benutten.

Samen tempo versnellen. Dat is waar ik voor sta.

Wil je meer weten? Kijk bij mijn resultaten of neem direct contact op via guus@doppler-advies.nl en 06 48 35 42 40